Voordelen van verticale binnentuin en verticale buitentuin

Estetische en andere voordelen van groen!

Gebouwen bekleden met groen heeft behalve esthetische redenen ook vele andere voordelen. Verticale tuinen hebben een rustgevend effect op onze gemoedstoestand en algemeen welzijn.

Mensen in een groene omgeving werken beter, zijn gelukkiger en minder geplaagd door stress en angstigheid. Hierdoor dringt zich een vergroening op. Wanneer planten groeien, vangen zij koolstofdioxide op. Daarnaast produceren ze ook weer zuurstof.

Verticale binnentuinen zijn een ideale oplossing voor saaie muren in situaties waar weinig tot geen plaats is voor groen! Bovendien biedt deze oplossing vele troeven:

Voordelen van de verticale binnentuin:

 • weinig ruimte nodig om een verticale binnentuin te installeren
 • gunstig effect op het binnenklimaat
 • akoestisch zorgt de verticale tuin voor demping van het geluid
 • regelen van de luchtvochtigheid
 • groen maakt mensen gezonder en leidt tot 15% minder ziekteverzuim
 • aantoonbare vermindering van stress
 • filteren en opvangen van fijnstof en produceren zuurstof (groene long in huis)

Verticale buiten tuinen zijn een ideale oplossing voor grijze muren en situatie waar weinig tot geen plaats is voor groen! Bovendien biedt deze oplossing vele troeven:

Voordelen van een verticale buitentuin:

 • in stedelijke gebieden is steeds minder ruimte voor groen; een verticale tuin is een realistische oplossing (groene long)
 • bij goed onderhoud en juiste plantenkeuze geeft de verticale tuin een esthetische meerwaarde (zichtgroen)
 • akoestisch zorgt de verticale tuin voor demping van het geluid/li>
 • faunavoorziening (nestgelegenheid en voeding voor vogels en insecten)
 • filteren en opvangen van fijnstof en produceren zuurstof

Tegen 2025 zal maar liefst 60% van de wereldbevolking in stedelijke of verstedelijkte gebieden leven. Gezien de wetenschap aantoont dat mensen in een groene omgeving beter werken, gelukkiger zijn en minder geplaagd worden door stress en angstigheid, dringt zich een vergroening van onze steden op. Steden zijn ook synoniem voor dichte bebouwing en weinig open ruimtes: waar moet dat groen dan komen? ‘Tegen gevels en op binnenmuren, de hoogte in’, lijkt het antwoord te zijn op deze vraag. Wereldwijd zie je ze opduiken: verticale tuinen.

Verticale tuinen beïnvloeden onze gemoedstoestand, maar bezitten meer troeven! Verticale tuinen zorgen, in zomer en winter, voor een fikse korting op je energiefactuur, beschermt je gevel tegen slagregen, trekt insecten en vlinders aan (leve de kruisbestuiving!) en vangt – indien goed geplaatst – een deel fijn stof op uit de lucht.

Voor het ‘aanleggen’ van een verticale tuin is het noodzakelijk om met een professionele organisatie te werken.

Wenst u meer informatie over de Ambius verticaal groen, Tel: 0800 25 760 of contacteer ons online

Voordelen van verticale binnentuin en verticale buitentuin

Verticale Tuinen

RH CTA - Veritcal Gardens Image

Verticale tuinen voor binnen en buiten

Duurzaamheid

Ambius werkt eraan om haar CO2 voetprint te verlagen.

Scent Marketing

Versterk uw merk met de kracht van geuren.

Ambius

Waarom Ambius?

Wie zijn wij? En wat kunnen wij voor u betekenen!

Waarom planten?

Wilt u de productiviteit verhogen? Lees hier meer over het effect van planten.

Waarom geurbeleving?

Lees hier meer over het effect van geurbeleving op uw omzet.