Groene duurzaamheid - Ambius CO2 reductieprogramma

Ambius Sustainability Green logo

In 2009 is Ambius begonnen met de reis naar een duurzamere toekomst. Wij herkennen en promoten de milieuvoordelen van de diensten die wij bieden,. Wij zijn er ook van overtuigd dat dit in de toekomst vaak een rol gaat spelen in duurzaamheidprogramma's.

Wanneer jezelf niet duurzaam onderneemt, dan worden de voordelen van onze diensten gecompenseerd of komt het in het negatieve. Daarom heeft Ambius zijn CO2 uitstoot gemeten in Noord-Amerika, de Britse Eilanden en onze Pacific regio. In 2010 worden Europa en Zuid-Afrika gemeten, deze resultaten worden meegenomen in een wereldomvattend CO2 reductieplan.

Ambius CO2 voetprint

De totale CO2 voetprint van Ambius die in zes landen gemeten is, was iets minder dan 22.000 ton CO2. Dit cijfer is berekend op basis van internationale normen van onze in Londen gevestigde partner co² management Dcarbon 8. Zoals verwacht, is het grootste deel van de broeikasgassen afkomstig van ons wagenpark, het energieverbruik van de verwarming, verlichting en airconditioning. Afval, papier en bedrijfsmatig reizen geven ook een belangrijke bijdrage, maar deze hebben relatief weinig invloed op ons CO2 reductieplan.

Ambius CO2 reductieplan

In samenwerking met Dcarbon 8 gaat Ambius een lange termijn plan opstellen om de uitstoot van CO2 te reduceren. In 2010 zullen een aantal maatregelen worden genomen om het brandstofverbruik van het wagenpark te verminderen met 10 tot 15%, hetzelfde geldt voor het energieverbruik van onze gebouwen. Dit willen we bereiken door operationele veranderingen, corporatief beleid, opleiding en het in gebruik nemen van duurzame technologie. Door de besparingen te herinvesteren in milieuprogramma's zijn wij ervan overtuigd dat wij van Ambius een duurzaam groen bedrijf kunnen maken.

Een ander belangrijk aspect van duurzaam ondernemen is de ontwikkeling van een verscheidenheid aan producten, diensten en technieken die het groenst van het groenst zijn en deze aan te bieden aan onze klanten. Wij zullen onze leveranciers uitnodigen om met ons in zee te gaan met hun meest milieuvriendelijke producten en om hun bedrijven zo milieuvriendelijk mogelijk te maken. Onze klanten krijgen de garantie dat Ambius de groenst mogelijke diensten levert en dat wij ernaar streven dat onze toeleveringsketen eveneens zo groen mogelijk is.

Hoe ver staan wij in onze duurzame reis ?

We zien in dat het cruciaal is dat we een duurzaam bedrijf worden en dat onze dagelijkse activiteiten invloed hebben op de wereld om ons heen. In de afgelopen jaren hebben we een aantal positieve veranderingen doorgevoerd in ons bedrijf om een duurzamere organisatie te worden. We hebben nog een heel eind te gaan, maar we hebben de eerste stap genomen zonder afbreuk te hoeven doen aan ons uitgebreid productaanbod en ons hoog serviceniveau.

Wat heeft Ambius gedaan voor deze eerste stap?

Onze eerste duurzame stappen

Ambius Digital Technology

Digitale technologie

We hebben de hoeveelheid papier en brandstof die we binnen ons bedrijf gebruiken aanzienlijk weten te verkleinen door het gebruik van digitale technologie. Hiervoor hebben we de volgende zaken reeds geïntroduceerd of zijn we volop bezig met het in gebruik nemen van:

 • SFDC & STB : een degelijk, digitaal management – en offertesysteem
 • PDA’s (een handzaam digitaal onderhoudsinformatiesysteem ter vervanging van onze onderhoudsbladen. Hiermee besparen we 132.000 vellen papier per jaar = ongeveer 16 bomen)
 • Digitale marketingmaterialen en een website waarmee we in UK in de prijzen zijn gevallen
 • Periodieke televergaderingen verminderen de noodzaak tot reizen

Wagenpark

 • Al onze servicewagens rijden op dieselbrandstof
 • In ons wagenpark hebben wij eveneens 2 combo’s op aardgas CNG = compressed natural gas
Ambius vans

Planten, water en bodem

 • We proberen planten zoveel mogelijk opnieuw te gebruiken. Als we ze niet kunnen hergebruiken, worden ze versnipperd en gecomposteerd
 • Als erom gevraagd wordt, gebruiken we turfvrije compost, omdat turfextract schadelijk kan zijn voor kwetsbare leefgebieden. De turf die we gebruiken is afkomstig van duurzaam beheerde bronnen
 • Door de toepassing van irrigatiesystemen in onze plantenpotten wordt de totale hoeveelheid water die nodig is om de planten gezond te houden, gereduceerd
 • Onze kwekerijen maken gebruik van geavanceerde technologieën om exact de hoeveelheid meststof te meten die een plant nodig heeft, waardoor overloop naar het oppervlaktewater wordt gereduceerd

Plantenbakken

 • Door het gebruik van lichtgewicht materialen zoals aluminium en glasvezel wordt de uitstoot van schadelijke stoffen tijdens transport gereduceerd

Premium Scenting

 • Het geursysteem van Ambius maakt geen gebruik van vluchtige organische stoffen (VOS) als drijfmiddel, zoals bij conventionele luchtverfrissers het geval is
 • Het systeem gebruikt zeer weinig energie, omdat de geur via het ventilatiesysteem kan worden verspreid
 • We hebben een serie hypo-allergene geuren

Ambius service kledij

 • Onze service medewerkers dragen uniform broeken van gerecycleerd polyester, comfortabel en milieuvriendelijk.

Kunstplanten en kerstdecoraties

 • Onze leverancier van kunstplanten hergebruikt en recycleert tijdens het productieproces alle materialen, tot en met het kleinste stukje plastic van een kerstboom of kerststukje.
 • Er wordt niets verspild

Fruit

 • Onze houten kistjes worden vervaardigd in een beschutte werkplaats. Daar wij ze steeds weer opnieuw gebruiken beperken wij ook het verbruik van hout. Het hout van de manden is afkomstig van bossen waarvan het gebruik strikt wordt begeleid.

De voordelen voor u

De Ambius producten, diensten en groene initiatieven zullen bijdragen tot:

 • Verlaging van uw energiekosten
 • Verbetering van de efficiëntie als gevolg van een toegenomen productiviteit en minder gestreste medewerkers
 • Een gezonder binnenmilieu omdat planten CO2 absorberen en zuurstof produceren
 • Verbetering van de luchtkwaliteit en vermindering van de hoeveelheid stof in de lucht, dankzij onze planten. Daarnaast bieden planten schaduw, verdampingskoeling en geluidsabsorptie, wat eveneens een positieve invloed heeft op het binnenklimaat
0800 25 760

Moderne kleurrijke plantenbakken

Afbeelding van een Ambius plantenbak

Een greep uit onze design plantenbakken

Ambius White Papers

Ambius White Papers

De zintuigen stimuleren en eenieder voorzien van nuttige kennis

Planten

Haal inspiratie uit ons assortiment planten.

Voordelen van planten

Planten doen veel meer dan er alleen maar goed uitzien.

Ambius

Waarom Ambius?

Wie zijn wij? En wat kunnen wij voor u betekenen!

Waarom planten?

Wilt u de productiviteit verhogen? Lees hier meer over het effect van planten.

Waarom geurbeleving?

Lees hier meer over het effect van geurbeleving op uw omzet.