Groene gebouwen

Woorden zoals “duurzaamheid’ en ‘groene gebouwen’ worden vaak in de mond genomen door bouwondernemers en projectontwikkelaars.

De lancering van de nieuwe United Kingdom Green Building Council (UKGBC) zal het milieu- en welzijnsbesef waarschijnlijk nog meer doen toenemen.

Ambius steunt de opkomst van ‘groene gebouwen’ door middel van een reeks producten en diensten aan te bieden waarmee projectontwikkelaars hun doel op het gebied van duurzaamheid kunnen halen. Meer nog, Ambius stelt bouwondernemingen in staat omgevingen op te leveren die de eindgebruiker ten goede komen.

Lees hier hoe interieurbeplanting hieraan een bijdrage kan leveren.

Alternatief voor gefabriceerde/technische oplossingen voor bouwproblemen

Planten zijn meestal aanzienlijk goedkoper dan gefabriceerde producten, ze zijn eenvoudiger te plaatsen en vervullen meer dan één functie.

Planten kunnen nuttig zijn als hulpmiddel om verschillende ruimten in commerciële gebouwen af te scheiden omdat ze natuurlijke afschermingen en scheidingswanden vormen. Dit is ideaal voor open kantoorruimten. Ze kunnen gebruikt worden om mensen de weg te wijzen terwijl ze tezelfdertijd geluid verminderen, stof verzamelen, de lucht bevochtigen en een aantal verontreinigende stoffen verwijderen.

Lager waterverbruik

Regenwater is gratis en kan via daken van commerciële gebouwen worden verkregen. Zo kan het worden gebruikt om binnen- en buitenplanten van water te voorzien.

Water dat al een keer gebruikt is, bijvoorbeeld voor afwassen of handen wassen noemen we "grijs water" en kan, nadat het behandeld en gerecycleerd is, ook worden gebruikt op plaatsen waar de kwaliteit van het water niet zo hoog hoeft te zijn als die van drinkwater.

Aanvullend op deze maatregel kunnen binnen- en buitenplanten worden toegepast die weinig water nodig hebben en kan ook een waterzuinig ondergronds irrigatiesysteem worden aangebracht.

Koeling

Evapotranspiratie is een proces van transport van water vanuit de grond, via de plant naar de atmosfeer. Eén van de voordelen van binnenplanten is dat ze de omringende lucht koelen door middel van dit proces. Evapotranspiratie is met name effectief in grote gebouwen, waar de atriumbeplanting zeker kan bijdragen aan de temperatuurregulatie.

Verbetering van de binnenluchtkwaliteit

Uit een in de VS uitgevoerd onderzoek blijkt dat planten meer stof aantrekken dan op basis van hun oppervlak verwacht zou mogen worden.

Naargelang de situatie kan de concentratie deeltjes in de lucht (inclusief sporen) met wel 20% verlaagd worden. Dit zou kunnen leiden tot een vermindering van het gebruik van luchtreinigers – opgelet : niet tot de vervanging van luchtreinigers - en een verbetering van de kwaliteit van de binnenlucht.

Uit Australisch en Amerikaans onderzoek blijkt ook dat binnenplanten reeds bij een relatief lage plantdichtheid effectief zijn in het verwijderen van een reeks verontreinigende stoffen in echte kantooromgevingen.

Geluiddempend

Uit eigen onderzoek en uit onderzoek dat werd uitgevoerd door Peter Costa van de South Bank University in Londen bleek dat planten effectief kunnen zijn bij het dempen van achtergrondgeluiden. Het bereikte effect is afhankelijk van het soort planten en waar zij geplaatst worden.

Een afname van het Sick Building Syndroom en een verbetering van het algemene welzijn

Europese onderzoeken tonen aan dat gezondheidsklachten op het werk en aan het Sick Building Syndroom gerelateerde symptomen aanzienlijk kunnen worden beperkt door het aanbrengen van de juiste beplanting.

Kantoorgebouwen met grote vloeroppervlakken en diepe ruimten (bijv. lage, brede gebouwen) zijn zelden ‘groene’ gebouwen door de eenvoudige reden dat er weinig of geen natuurlijke ventilatie is.

Door middel van goed aangebrachte interieurbeplanting kunnen mensen toch genieten van een binnentuin of uitkijken op vegetatie, met name wanneer er een atrium of andere grote ruimte aanwezig is. Ook kan de combinatie van planten en kunstlicht een oplossing zijn voor de problemen die ontstaan door gebrek aan daglicht.

Nadere informatie over de voordelen van interieurbeplanting kunt u vinden op onze website, www.plants-in-buildings.com.

0800 25 760

Leren bij Ambius

Ons leerprogramma is de basis van ons succes

Ambius - milieubewust

Afbeelding Ambius en het milieu

Een duurzame en milieubewuste organisatie

Voordelen van planten

Planten doen veel meer dan er alleen maar goed uitzien.

Verse Bloemen

Want een bloem zegt zoveel meer.

Ambius

Waarom Ambius?

Wie zijn wij? En wat kunnen wij voor u betekenen!

Waarom planten?

Wilt u de productiviteit verhogen? Lees hier meer over het effect van planten.

Waarom geurbeleving?

Lees hier meer over het effect van geurbeleving op uw omzet.