Hoe wij onze ecologische voetafdruk meten

In 2010 deed Ambius beroep op de diensten van het duurzaamheids-team van Deloitte om de Ambius’s ecologische voetafdruk te meten bij de Ambius filialen in Europa, Noord-Amerika en Zuid-Afrika. Door internationale overeengekomen protocollen te gebruiken (ISO 14064-1: 2006 and the World Resources Institute Greenhouse Gas Protocol (herzien) - WRIGHG), hebben wij onze verbruiken opgemeten, zowel de directe zoals bijvoorbeeld brandstof voor firmawagens en aardgas als de indirecte zoals electriciteit, papierverbruik en vliegtuigreizen.

Ecologische voetafdruk methodologie

Bedrijven rapporteren over de uitstoot van gassen van bronnen die zij bezitten of controleren.

Scope 1

De directe uitstoot van broeikasgassen is vooral het gevolg van de volgende soorten activiteiten van het bedrijf :

 • Het genereren van electriciteit, warmte of stoom. Deze emissie is afkomstig van de verbranding van brandstoffen van stationaire bronnen zoals bv ketels, ovens, turbines.
 • Vervoer van werknemers en afval. Deze emissive is afkomstig van de verbranding van brandstoffen in handen van het bedrijf/ gecontroleerde verbranding mobiele bronnen zoals vrachtwagens, treinen, schepen, vliegtuigen, bussen en auto’s.

Scope 2

Indirecte emissies gegenereerd als een direct gevolg van de bedrijfsactiviteiten.

 • De uitstoot door het opwekken van ingekochte electriciteit die wordt verbruikt door eigen apparaten of apparatuur waar zij controle over hebben.
 • Transport gerelateerde activiteiten zoals zakenreizen van medewerkers in voertuigen die geen eigendom zijn van het bedrijf:
  - Woon - werkverkeer van en naar het werk.
  - Vervoer van afval in voertuigen die geen eigendom zijn van het bedrijf.
  - Extractie, productie en transport van brandstoffen die worden verbruikt voor het opwekken van electriciteit voor kantooractiviteiten.
 • Vervoer van afval in voertuigen die geen eigendom zijn van het bedrijf Extractie, productie en transport van brandstoffen die worden verbruikt voor het opwekken van electriciteit voor kantooractiviteiten.

Scope 3

De andere indirecte emissies die ‘een gevolg zijn van de activiteiten van het bedrijf maar komende van bronnen die geen eigendom zijn van of gecontroleerd worden door het bedrijf ‘ Dit is optioneel doch koos Ambius ervoor om ook deze in de analyse mee op te nemen :

 • De uitstoot van broeikasgassen ivm het verwijderen van afvalstoffen.
 • Aankoop van papier voor zowel intern- als extern gebruik.
 • Zakenreizen

Berekening van de emissie

De voetafdruk meting moet gebeuren over 6 gassen die in het Kyoto protocol werden vastgelegd : CO2, SF6, CH4, N2O, HFCs and PFCs en de metingen moeten gedurende 1 jaar gebeuren ( de periode moet degelijk worden bepaald en vastgelegd ) Het broeikaseffect van elk gas zal worden omgezet naar CO²e( kooldioxide-equivalent).

Door het opmeten van de energie die uw bedrijf verbruikt, kan Positive Planet uw voetafrduk bepalen.

0800 25 760

Moderne kleurrijke plantenbakken

Afbeelding van een Ambius plantenbak

Een greep uit onze design plantenbakken

Ambius White Papers

Ambius White Papers

De zintuigen stimuleren en eenieder voorzien van nuttige kennis

Planten

Haal inspiratie uit ons assortiment planten.

Voordelen van planten

Planten doen veel meer dan er alleen maar goed uitzien.

Ambius

Waarom Ambius?

Wie zijn wij? En wat kunnen wij voor u betekenen!

Waarom planten?

Wilt u de productiviteit verhogen? Lees hier meer over het effect van planten.

Waarom geurbeleving?

Lees hier meer over het effect van geurbeleving op uw omzet.