Duurzaam ondernemen - Duurzaam groen – Het Ambius’s programma om de ecologische voetafdruk te verminderen

In 2009 startte Ambius haar reis naar een meer duurzame toekomst. Sinds geruime tijd erkennen en promoten wij de milieu-voordelen van onze services, in het bijzonder van de binnenbeplanting. Wij zijn overtuigd dat zij in de toekomst een nog belangrijkere plaats zullen innemen in programma’s ivm beheer groene gebouwen.

Dit is allemaal mooi maar als Ambius zelf niet duurzaam onderneemt zullen de voordelen van onze services aangetast of zelfs teniet gedaan worden door onze eigen praktijken. Om die reden heeft Ambius de uilaat van haar broeikasgassen opgemeten in Europa, Noord Amerika, Zuid Afrika en volgt het een uitgebreid actieplan nauwkeurig op.

Ambius's ecologische voetafdruk

In 2010 was de totale voetafdruk van Ambius in de opgemeten landen iets onder 16,000 ton CO2e.

Eens rekening gehouden met de aanpassingen aan de uitstoot is dit een verbetering van meer dan 10% tov het voorgaande jaar.

Enkele hoogtepunten:

  • 13% vermindering uitlaat broeikasgas per werknemer - 10.7 tonnes CO2e
  • 19% vermindering uitlaat broeikasgas per vierkante meter vloerruimte (0.13 tonnes CO2e / m2 GIA)
  • 57% vermindering uitlaat broeikasgas ivm afval
  • 5% vermindering uitlaat broeikasgas door ons wagenpark

De vermindering van onze uitlaat van broeikasgassen werd berekend via internationale standaards door onze partners uit Londen en worden verder besproken in onze technische verklaring.

Het grootste deel van onze uitstoot van broeikasgassen is afkomstig van ons wagenpark en de gebruikte energie om onze gebouwen warm of koel te houden & te verlichten maar we hebben al aanzienlijke vooruitgang geboekt sinds ons laatste verslag. Afval, papier en zakenreizen waren ook belangrijke bijdragen aan onze ecologische voetafdruk, maar het terugdringen van deze zaken zal een relatief kleine invloed hebben op ons totaal CO-reductieplan.

Onze samenvattend verslag over onze uitstoot en onze plannen voor de komende jaren is hier te vinden : Ambius Greenhouse Gas Emissions 2009 Summary and Recommendations.

Updates over het programma duurzaam ondernemen

Naarmate we vorderen met ons programma duurzaam ondernemen zullen wij op regelmatige basis updates verschaffen. Kom gerust af en toe eens kijken hoever wij staan met het verminderen van onze impact op het milieu. Misschien helpt het onze klanten om ook hun impact te beperken. Wij hebben nog een lange weg af te leggen maar de eerste stappen zijn gezet en dit zonder afbreuk te doen aan de hoge kwaliteit van onze service of producten.

Hieronder kan u terugvinden wat wij reeds hebben verwezenlijkt om het certificaat van Planet Positive bedrijf te bereiken en onze initiatieven ivm duurzaam ondernemen.

Ambius , onderdeel van de group Rentokil, heeft zijn positie weten te handhaven in Dow Jones Sustainibility Index. Om hier meer over te weten te komen verwijzen wij u graag naar de Rentokil website.

Dow Jones Sustainability Index
0800 25 760

Moderne kleurrijke plantenbakken

Afbeelding van een Ambius plantenbak

Een greep uit onze design plantenbakken

Ambius White Papers

Ambius White Papers

De zintuigen stimuleren en eenieder voorzien van nuttige kennis

Planten

Haal inspiratie uit ons assortiment planten.

Voordelen van planten

Planten doen veel meer dan er alleen maar goed uitzien.

Ambius

Waarom Ambius?

Wie zijn wij? En wat kunnen wij voor u betekenen!

Waarom planten?

Wilt u de productiviteit verhogen? Lees hier meer over het effect van planten.

Waarom geurbeleving?

Lees hier meer over het effect van geurbeleving op uw omzet.